Bloom with a BLOOM (a computer model of a loom)
Bloom with a BLOOM (a computer model of a loom) by Tsvetelin Andreev This article describes a computer model of a loom and a case study of a 10-year old child using the model to weave a real rug. The application of the model for weaving a real rug, the accompanying experiments and the involvement of the participants: the child, the master weaver, the parent and the teacher, show how technology can be used in such a manner as to make learning by doing and sharing its results happen in harmony with the ideas behind the STEAM education
За природата на математиката и за математиката на природата – една приказка за симетрията с продължение за малки и големи by Tsvetelin Andreev В статията разказвам за дейностите на тема симетрия, в които участвахме аз, моите деца и техни приятели (на възраст между 5 и 9 години). Чрез активни игри и занимания изследвахме симетрията в спорта, архитектурата, биологията, граматиката, литературата, музиката и математиката. Повечето дейности проведохме на открито сред природата.