Въведение в програмирането

1. Костенурката рисува

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО ЧРЕЗ ГРАФИКА
Когато се движи по екрана, костенурката може да оставя следа (с малък молив прикрепен на опашката). С програмата Художник лесно можем да управляваме костенурката и да нарисуваме къщи, самолети.

2. Основни думи от речника на костенурката

ОСНОВНИ БЛОКОВИ КОМАНДИ ЗА ГРАФИКА
В този урок ще направите първата си програма като научите как да управлявате костенурката чрез блоковете за движение. По Ваше указание тя ще отива напред (move), ще се завърта наляво (turn left), надясно (turn right). С помоща на блоковете за управление на цвета и размера на следата на молива (set pen color и set pen size) заедно с констенурката ще изтъчете килим по ваш вкус.

3. Всичко се повтаря

ПОНЯТИЕТО ЦИКЪЛ В КОНТЕКСТА НА ПОВТАРЯЩИ СЕ МОТИВИ
В този урок ще разберете как да правите лесно неща, които се повтарят. Ще научите костенурката да рисува сложни фигури (например правилни многоъгълници и розетки) с помощта на една единствена команда (repeat).

4. Костенурката учи нови думи

ДЕФИНИРАНЕ НА БЛОКОВЕ
В този урок ще видите как може да обяснявате нови думи на костенурката въз основа на това, което тя вече знае. Ще се научите да създавате собствени блокове. Ще разберете за някои основни принципа в програмирането.

5. Костенурката поумнява

БЛОКОВЕ С ПАРАМЕТРИ. РЕКУРСИЯ. УСЛОВЕН ОПЕРАТОР
В този урок ще научите костенурката да строи кули от квадратни блокове с различен размер с помощта на една блокова команда SQUARE с параметър за размера SIZE. Ще видите как кулата може да се опише като конструкция от квадрат и кула от същия вид, но с по-малък размер. Това ще ви доведе до създаването на процедура, която вика себе си (т.нар. рекурсивна процедура). Ще разберете как да спрете изпълнението на дадена блокова каманда ако са изпълнени известни условия.