Как да учим заедно с децата си чрез програмиране

Курс за родители програмисти. 

Улавяйки интересите на децата си или увличайки ги по своите, родителите могат да покажат на децата си как компютърът може да бъде средство за активно учене, творчество и изследователска дейност. 

Математика, наука и изкуство чрез програмиране

Уроци за деца над 12 години и техните родители. 

Чрез използване и създаване на програми участниците изследват закономерности в математиката, науката, изкуствата.

Защо

Не знаем какви проблеми ще трябва да решават нашите деца като пораснат. Затова можем да ги подготвим да за гъвкави в решенията си, да придобият изследователски дух. Това можем да направим като ги подкрепим да експериментират с готови модели и да създават такива. Едно от големите предимства на технологиите е, че дават почти мигновена обратна връзка на нашите идеи. Това прави експериментирането бързо и лесно.

Програмиране, наука и изкуство

В курса учим докато правейки /learning by making/.  Създаваме програми, които с радост да споделяме. Използваме програмирането като инструмент за учене и творческа изява. Темите в уроците засягат различни сфери: математика, музика, биология, изкуство, науки и др. Това дава възможност на всеки да учи чрез това, което му е интересно.

Цели

 1. Да се научим да използваме информационните технологии и и програмирането като средство за активно учене, ескпериментиране и творчество.
 2. Да се запознаем с приложенията на ИТ в разнообразните човешки дейности чрез решаване на задачи от математика, физика, музика, рисуване, анимация, създаване на компютърни игри, литература и граматика.
 3. Да създадем програми в екип, които да споделяме с околните удовлетворени от резултата.

За курса

Заниманията се провеждат онлайн в удобно време. За създаването на програми се използва Snap!, Scratch и/или Python.  Курсът се базира на принципите на ЛОГО-философията на Сиймър Пепърт (MIT, Boston) и на дългогодишния опит в преподаването на програмиране и най-вече – в ученето в изследователски стил чрез програмиране на отдел Образование в ИМИ-БАН.

Програма

 1. Курсът започва с експерименти с готови компютърни модели.
 2. Въведение в програмирането чрез компютърна градифика.
 3. Програмата се променя в зависимост от интересът на участниците. Например можем да рисуваме цветя, изследваме златното сечение в пауновите опашки, пишем стихове и музика. 

Водещ

Примерна програма

 1. Музика
  1. Композиране на ритми и музикални произведения чрез записи
  2. Компютърна музика – нотиране, композиране
 2. Игри
  1. Създаване на игри и пъзели за трениране на ума
 3. Математика
  1. Разходки по числовата ос (дроби)
  2. Разходки по квадратна и триъгълна мрежа
  3. Кодиране
 1. Изкуства
  1. Импресионизъм – създаване на рисунки с удари на четката
  2. Тъкачен стан
  3. Създаване на рисунки от геометрични фигури
 2. Графика
  1. От буква Y до папрат
  2. От една точка до дървета
 3. Език
  1. Акро-характеристика – генериране на прилагателни от буквите на подадено име

Защо

Не знаем какви проблеми ще трябва да решават нашите деца като пораснат. Затова можем да ги подготвим да за гъвкави в решенията си, да придобият изследователски дух. Това можем да направим като ги подкрепим да експериментират с готови модели и да създават такива. Едно от големите предимства на технологиите е, че дават почти мигновена обратна връзка на нашите идеи. Това прави експериментирането бързо и лесно.

Програмиране, наука и изкуство

В курса учим докато правейки /learning by making/.  Създаваме програми, които с радост да споделяме. Използваме програмирането като инструмент за учене и творческа изява. Темите в уроците засягат различни сфери: математика, музика, биология, изкуство, науки и др. Това дава възможност на всеки да учи чрез това, което му е интересно.

Цели

 1. Да се научим да използваме информационните технологии и и програмирането като средство за активно учене, ескпериментиране и творчество.
 2. Да се запознаем с приложенията на ИТ в разнообразните човешки дейности чрез решаване на задачи от математика, физика, музика, рисуване, анимация, създаване на компютърни игри, литература и граматика.
 3. Да създадем програми в екип, които да споделяме с околните удовлетворени от резултата.

За курса

Заниманията се провеждат онлайн в удобно време. За създаването на програми се използва Snap!, Scratch и/или Python.  Курсът се базира на принципите на ЛОГО-философията на Сиймър Пепърт (MIT, Boston) и на дългогодишния опит в преподаването на програмиране и най-вече – в ученето в изследователски стил чрез програмиране на отдел Образование в ИМИ-БАН.

Програма

 1. Курсът започва с експерименти с готови компютърни модели.
 2. Въведение в програмирането чрез компютърна градифика.
 3. Програмата се променя в зависимост от интересът на участниците. Например можем да рисуваме цветя, изследваме златното сечение в пауновите опашки, пишем стихове и музика. 

Водещ