How to learn with your children trough programming

Training for parents programmers

By capturing the interests of their children or sparking interest in their own passions, parents can show their children how computers can be a tool for active learning, creativity, and exploratory activities.

Learning maths, science and arts throught programming

Lessons for children 12+ and their parents. 

By using and creating programs, participants explore patterns and principles in mathematics, science, and the arts.

Защо

Не знаем какви проблеми ще трябва да решават нашите деца като пораснат. Затова можем да ги подготвим да за гъвкави в решенията си, да придобият изследователски дух. Това можем да направим като ги подкрепим да експериментират с готови модели и да създават такива. Едно от големите предимства на технологиите е, че дават почти мигновена обратна връзка на нашите идеи. Това прави експериментирането бързо и лесно.

Програмиране, наука и изкуство

В курса учим докато правейки /learning by making/.  Създаваме програми, които с радост да споделяме. Използваме програмирането като инструмент за учене и творческа изява. Темите в уроците засягат различни сфери: математика, музика, биология, изкуство, науки и др. Това дава възможност на всеки да учи чрез това, което му е интересно.

Цели

 1. Да се научим да използваме информационните технологии и и програмирането като средство за активно учене, ескпериментиране и творчество.
 2. Да се запознаем с приложенията на ИТ в разнообразните човешки дейности чрез решаване на задачи от математика, физика, музика, рисуване, анимация, създаване на компютърни игри, литература и граматика.
 3. Да създадем програми в екип, които да споделяме с околните удовлетворени от резултата.

За курса

Заниманията се провеждат онлайн в удобно време. За създаването на програми се използва Snap!, Scratch и/или Python.  Курсът се базира на принципите на ЛОГО-философията на Сиймър Пепърт (MIT, Boston) и на дългогодишния опит в преподаването на програмиране и най-вече – в ученето в изследователски стил чрез програмиране на отдел Образование в ИМИ-БАН.

Програма

 1. Курсът започва с експерименти с готови компютърни модели.
 2. Въведение в програмирането чрез компютърна градифика.
 3. Програмата се променя в зависимост от интересът на участниците. Например можем да рисуваме цветя, изследваме златното сечение в пауновите опашки, пишем стихове и музика. 

Водещ

Sample curriculum

 1. Music
  1. Composing rhythms and musical pieces through audio recordings
  2. Computer music – notation and composition
 2. Games
  1. Creating games and puzzles for brain training
 3. Maths
  1. Walks on the number line (fractions)
  2. Walk around square and triangle networks
  3. Coding (cipher)
 1. Arts
  1. Impressionism – creating computer paintings through strikes with the brush
  2. Loom
  3. Creating drawings with geometric forms
 2. Graphics
  1. From letter Y to fern
  2. From a single point to trees and roots
 3. Language
  1. Acro-characteristics – generating nouns from a given names letters

Защо

Не знаем какви проблеми ще трябва да решават нашите деца като пораснат. Затова можем да ги подготвим да за гъвкави в решенията си, да придобият изследователски дух. Това можем да направим като ги подкрепим да експериментират с готови модели и да създават такива. Едно от големите предимства на технологиите е, че дават почти мигновена обратна връзка на нашите идеи. Това прави експериментирането бързо и лесно.

Програмиране, наука и изкуство

В курса учим докато правейки /learning by making/.  Създаваме програми, които с радост да споделяме. Използваме програмирането като инструмент за учене и творческа изява. Темите в уроците засягат различни сфери: математика, музика, биология, изкуство, науки и др. Това дава възможност на всеки да учи чрез това, което му е интересно.

Цели

 1. Да се научим да използваме информационните технологии и и програмирането като средство за активно учене, ескпериментиране и творчество.
 2. Да се запознаем с приложенията на ИТ в разнообразните човешки дейности чрез решаване на задачи от математика, физика, музика, рисуване, анимация, създаване на компютърни игри, литература и граматика.
 3. Да създадем програми в екип, които да споделяме с околните удовлетворени от резултата.

За курса

Заниманията се провеждат онлайн в удобно време. За създаването на програми се използва Snap!, Scratch и/или Python.  Курсът се базира на принципите на ЛОГО-философията на Сиймър Пепърт (MIT, Boston) и на дългогодишния опит в преподаването на програмиране и най-вече – в ученето в изследователски стил чрез програмиране на отдел Образование в ИМИ-БАН.

Програма

 1. Курсът започва с експерименти с готови компютърни модели.
 2. Въведение в програмирането чрез компютърна градифика.
 3. Програмата се променя в зависимост от интересът на участниците. Например можем да рисуваме цветя, изследваме златното сечение в пауновите опашки, пишем стихове и музика. 

Водещ