learn

Turtle goes painting

Когато се движи по екрана, костенурката може да оставя следа (с малък молив прикрепен на опашката). С програмата Художник лесно можем да управляваме костенурката и да нарисуваме къщи, самолети.

Turtle hits the target

Hit the center of the target with the turtle by telling it the angle to turn right and the distance to move forward.