Изследователи с компютър

Поредица демонстрации на компютърни модели съчетаващи идеи от математиката, естествените науки и изкуствата и задачи за експериментиране.

Тъкачен стан

Експериментирайте със схемите на тъкане за да направите собсвен модел на черга, която да изтъчете на истински стан.

Композитор

Създайте собвена музикална композиция като направите записи и ги подредите по ваш вкус