3. Всичко се повтаря

Понятието цикъл в контекста на повтарящи се мотиви

Начертайте квадрат

Накарайте костенурката да начертае квадрат. За целта са достатъчни да се изпълнят само два блока, например да се предвижи напред с и да завие надясно с . Само че ще трябва попълните празните места и да ги повторите четири пъти. 

 1. Поставете блоковете и на екрана заедно като ги долепите един до друг.
 2. За да си спестите усилия, натиснете с десния клавиш върху блоковете (или long tap) и изберете duplicate:
 3. Повторете 4 пъти и залепете всички блоковете един до друг.

Сега накарайте костенурката да начертае по-голям квадрат.

Трябва да смените на всички четири места дължината на страната.

Представете си ако имате вместо квадрат 100 или повечеъгълник…

Затова разполагаме с блока (повтори), която повтаря заградените от него блокове указания брой пъти в празното място. Блокът се намира в категория Control от палитрата с командите:

Ето как изглеждат командите за изрисуване на квадрат без и с използване на блока :

Захвани се за работа

Задача Триъгълник

Начертайте равностранен триъгълник със страна 100 стъпки с помощта на блока .

Задача Правилен многоъгълник

 1. Попълнете празните места в дадените блокове, така че костенурката да начертае:
  1. Равностранен триъгълник със страна 80 стъпки. 
  2. Правилен петоъгълник със страна 40 стъпки. 
  3. Правилен шестоъгълник със страна 30 стъпки. 
  4. Правилен 36-ъгълник със страна 10 стъпки

Упътване:

 1. Попълнете входовете на командите спрямо условието.

Задача Кръг

Накарайте костенурката на нарисува кръг с помощта на блока .

Упътване:

 1. Поставете се на мястото на костенурката. Застанете прави и се опитайте да опишете кръг ходейки.
 2. Какви движения изпълнявате?
 3. Преведете движенията, които правите на езика на костенурката.

Повтори повторението

В блока можем да сложим блок от същия тип.

Например можем да повторим рисуването на квадрат няколко пъти, като след всеки квадрат накараме костенурката да се завърти с 15 градуса:

Задача Няколко 6-ъгълника

Начертайте следната фигура:

Упътване:

 1. Тя се състои от 7 шестоъгълника.

Задача Експеримент с 6-ъгълници

Начертайте следната фигура:

Упътване:

 1. Начертайте фигурата от предната задача 3 пъти като намаляте дебелината на молива и сменяте цвета всеки път. Втория път цветът да е бял.

Задача Снежинка

Нарисувайте следната фигура като използвате блока

Задача Снежинка експеримент

Експериментирайте с дължините и ъглите на завъртане и вижте какво се получава.

Задача Цвете

Припомнете си цветята, които рисувахте в тема Костенурката рисува и инструктирайте костенурката да ги нарисува.

От участниците

Ако искате да споделите някоя своя програма, рисунка, отговор или идея, можете да изпратите съобщение като отворите синия бутон долу в ляво. Така може вашата творба или идея да се появи на тази страница за пример.

Бележки

Задачите са взети от учебниците ‘Информатика за начинаещи – част 1 – или с костенурката напред’, Евгения Сендова, Румен Николов, Издателство “Народна просвета”, 1989 г. и ‘Напред в компютърния свят’, Евгения Сендова, Румен Николов, Ивайло Иванов, Издателство “Виртех”, 2002 г.