4. Костенурката учи нови думи

Дефиниране на блокове

Костанурката тръгва на училище

Вече знаем, че костенурката ‘разбира от дума’. Когато изпълним блока  тя се предвижва точно с 80 стъпки напред. Но ако искаме да и кажем да нарисува квадрат (square) трябва да я и обясним точно какво да направи.

За щастие имаме възможност да научим костенурката да рисува квадрат без да се налага всеки път да го обясняваме стъпка по стъпка. Това става като създадем собствен блок чрез блоковете, които костенурката вече познава. Ако искаме костенурката да разпознава  трябва да направим следното:

 • Натискаме върху бутона Make Block
 • Даваме име на блока
 • Добавяме блоковете, които определят какво се случва когато изпълним нашия нов блок
 • Потвърждаваме с ОК

Захванете се за работа

Задача Триъгълник

Създайте блок (триъгълник), който да накара костенурката да изрисува триъгълник.

Упътване:

 1. Натискаме върху бутона Make Block или + бутона, които се намират в палитрата с блокове
 2. Въведете triangle за име на новия блок и натиснете OK
 3. Добавете описанието на триъгълник и го залепете под ‘шапката’
 4. Потвърдете с ОК
 5. Изпълнете блока като натиснете два пъти с мишката върху него (double tap)

Задача Къща

Стъпка 1

Обяснете на костенурката как да нарисува къща (създайте собвен блок ) като използва вече създадените блокове  и .

Упътване:

 1. Използвайте проекта от предната задача.
 2. Дефинирайте блока по следния начин:

Стъпка 2

Ако сте получили рисунка, подобна на тази (покривът на къщата е ‘паднал’) причината е, че костенурката започва изрисуването на покрива от основата на къщата. За да ‘вдигнете’ покрива поставете костенурката над стените в подходяща посока.

Упътване:

 1. Редактирайте блока  по следния начин:

Задача Улица

Стъпка 1

Направете собствен блок (улица) като използвате блока от предната задача.

Упътване:

 1. Опитайте се да опишете улицата, като определите най-напред само броя на къщите, например 12:

Стъпка 2

Изпробвайте новия блок .

Ако резултатът е нещо подобно на дадената фигура, то причината е, че сме забравили да си ‘разтребим къщата’ – костенурката започва да рисува следващата къща с начална позиция от покрива на предишната. 

Стъпка 3

Модифицирайте блока  така, че костенурката да се върне в началното си положение и посока.

Упътване:

 1. След изрисуването на триъгълника, върнете костенурката в начална позиция:
 1. Забележете блока . Той кара костенурката да измине 40 стъпки назад.

Стъпка 4

До тук добре! За да стане истинска улица, костенурката трябва да ‘скочи’ до мястото на следващата къща без да оставя следа. Създайте блок и го използвайте в блока .

Стъпка 5

Изпробвайте блока .

Задача Слънчоглед

Използвайте блока  за да нарисувате слънчоглед.

Упътване:

 1. Дефинирайте блока по следния начин:

Да запретнем ръкави

Задача 1

Научете костенурката да чертае правоъгълник, шестоъгълник и седмоъгълник.

Задача 2

Научете костенурката да чертае прозорец като този:

Задача 3

Дефинирайте блокове, с помощта на които костенурката да чертае следните фигури:

Теми за размисъл

Да учим компютъра

В този урок видяхме как може да обясняваме нови думи (блокове или команди) на компютъра. В нашите уроци ние сме тези, които учим компютъра, а не той нас. Така превръщайки се в учители трябва да внимаваме повече как обясняваме.

Стил на работа

Представете си, че ви се налага да редактирате програма, която не познатате (авторът е друг или сте я писали толкова отдавна, че сте я забравили). Програмата кара костенурката да рисува улица на екрана (последователност от къщи на една линия). Влязъл е в сила нов закон за строителството и къщите трябва да са на по-голямо разстояние. Програмата може да бъде написана по следните два начина, чиито резултат е напълно еднакъв:

Програма 1

 • Част от блоковете не са показани за повече прегледност.

Програма 2

Коя от двете ще ви е по-лесно да редактирата така, че да отговаря на новия закон?

Разбира се, че Програма 1. Това е така, защото програмата е разделена на блокове, които имат ясни имена и правят точно това, което казват имената им. Лесно се вижда, че трябва да се редактира блока като се промени входа на блока .

Златното правило

В създаването на програми има много правила, които е добре да се следват. Две от тях засегнахме в този урок – прозрачност по отношение на състоянието и разделянето на програмата на подпрограми или блокове (modularity).

Едно от тези правила е и Златното правило – прави това, което искаш другите да ти правят. То важи не само за програмирането, а и за други сфери от живота. В конкретния случай може да се каже така „Създавай такива програми, каквито би искал да редактираш“ или „Прави такива програми, каквито би искал да ползваш“.

От участниците

Ако искате да споделите някоя своя програма, рисунка, отговор или идея, можете да изпратите съобщение като отворите синия бутон долу в ляво. Така може вашата творба или идея да се появи на тази страница за пример.

Бележки

Задачите са взети от учебниците ‘Информатика за начинаещи – част 1 – или с костенурката напред’, Евгения Сендова, Румен Николов, Издателство “Народна просвета”, 1989 г. и ‘Напред в компютърния свят’, Евгения Сендова, Румен Николов, Ивайло Иванов, Издателство “Виртех”, 2002 г.